This text is replaced by the Flash movie.
Kontakt
Profil
Sitemap
Home

Zverné hriadeľové spojky

TOLLOK kuželové zverné spojenia, špeciálne aplikácie

Hriadeľové zverné spojenie firmy TOLLOK.

Moderné upínacie spojenie hriadele s nábojom, ktoré nahradzuje pero a drážku. Princíp spočíva v skrutkovom spojení klinovo delených krúžkov, ktoré sa rozpínajú medzi hriadeľom a otvorom ozubeného kolesa alebo remenice. Hriadeľové zverné spojenia sú vyrobené z výkovku konštrukčnej ocele 11 s vysokopevnostnými skrutkami. Teplotné použitie do 300C. V prípade použitia pri vyšších teplotách je treba zvoliť iný materiál.

Výhody hriadeľového zverného spojenia TOLLOK:

 • jednoduchá montáž
 • opätovné použitie
 • prenos vysokých, presne definovaných hodnôt krútiaceho momentu
 • Vysoká odolnosť proti trvalému a striedavému zaťaženiu
 • Veľmi dobrý vystredený chod i pri vysokých otáčkach
 • Bez zoslabenia drážky
 • Prenos vysokých momentov
 • Jednoduchá axiálna a radiálna fixácia náboja
 • Bezvôlové spojenie
 • Jednoduché navrhnutie a výpočet
 • Ochrana proti korózií
 • 7 rôznych prevedenie pre priemer hriadele 6 až 1 000 mm
 • na prianie prevedenie chránené proti korózií
 • Jednoduchá demontáž

Hlavné odvetvia kde TOLLOK hriadeľové zverné spojenia sú využité:

 • Poľnohospodárske stroje
 • Prídavné systémy a mechanizmy v textilnom priemysle
 • Baliace stroje
 • Bieliace a farbiace stroje a mechanizmy
 • Pletacie stroje
 • Kartónovacie stroje
 • Stroje na výrobu kobercov
 • Stroje na spracovanie čokolády
 • Kompresory
 • Dopravníky
 • Stroje na spracovanie potravín
 • Obuvnícke stroje
 • Prevodovky
 • Grafické stroje
 • Mlyny
 • Hydraulické motory a turbíny
 • Priemyselné šicie stroje
 • Stroje na lamináciu
 • Lapovacie stroje
 • Stroje a zariadenia na výrobu piva a alkoholu
 • Zariadenia keramický a cementárenský priemysel
 • Plniace zariadenia minerálnych vôd
 • Stroje pre sklársky priemysel
 • Klubúčnicke stroje
 • Stroje v kameňo priemysle
 • Stroje a zariadenie v lodnom priemysle
 • Stroje a zariadenia v kovo-lejárskom priemysle
 • Zariadenia pre famaceutický priemysel
 • Zariadenia a stroje pre plastový a gumárenský priemysel
 • Stroje na výrbu rohoží
 • Stroje na balenie a triedenie ryže
 • Stroje na výrobu a balenie mydla
 • Stroje na škrobenie, máčanie, farbenie vlákien
 • Stroje pre oceliarenskú výrobu
 • Stroje na výrobu cukru
 • Stroje pre vinárenský priemysel
 • Stroje pre drevárenský priemysel
 • Mäso a ryby spracovavájuce stroje
 • Stroje spracovavájuce mlieko
 • Ťažobné a vŕtacie stroje
 • Cesto sprcovavájúce stroje
 • Stroje na výrobu ponožiek a pullóvrov
 • Pumpy
 • Chladiarenské stroje a systémy
 • Rezacie a píliace stroje
 • Deliace stroje
 • Cukrárenské stroje
 • Obmedzovače rýchlosti
 • Garbiarenske stroje
 • Termálne čerpadlá
 • Stroje na spracovanie tabaku
 • Stroje na výrobu potravinárskych olejov
 • Ventilačné systém

Novinky

22-03-2006
Nový katalóg

Medzi našimi katalógmi nájdete nový katalóg firmy Tollok - Zverné hriadeľove
spojky II
.

Katalógy

Zverné hriadeľové spojky


zverne.jpg
0.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
hriad_spoj_p.jpg